Avatares

 • Ashaninka

  De fleste ashaninka-indianerne bor i Peru og til sammen er de mer enn 90.000 mennesker. I Brasil finnes det omtrent 1600 ashaninkaer som bor i fem urfolksterritorier, alle i regionen Juruá i delstaten Acre i Amazonas. De snakker et språk fra språkgruppen Aruak og deres tradisjonelle klesdrakt kalles kushma.

 • Asurini fra Xingu

  Til sammen finnes det bare 182 Asurini-indianere, og de bor i en landsby ved elva Xingu i delstaten Pará i Amazonas. De utmerker seg ved sin kreativitet, noe som spesielt kommer til syne i tegninger og malerier. De dekorerer kropper og objekter med geometriske tegninger som representerer elementer fra naturen og overnaturlige vesener. Asurini-språket tilhører språkgruppen tupí-guarani.


 • Karajá

  Disse indianerne har lenge bodd langs breddene til elva Araguaia i delstatene Goiás, Tocantins og Mato Grosso. Til sammen er de 3700 personer, og de snakker et språk som tilhører språkfamilien macro-jê. De har et spesielt kjennetegn: to sirkler tatovert i ansiktet. De maler også vakre mønstre på kroppen.


 • Krahô
  mapakraho.peq

  Krahô-indianerne bor i urfolksterritoriet Kraolândia i delstaten Tocantins. Til sammen er de omtrent 3000 personer og de snakker et språk fra språkgruppen jê. De bor i sirkelrunde landsbyer og i Brasil er de kjent for at de hver dag løper med tunge tømmerstokker over skuldrene. Det gjør de rett etter at de har jaktet, fisket eller jobbet på jordet. Tømmerstokkene, som vanligvis kommer fra palmen buriti, blir nøye utvalgt og utsmykket av krahô-indianerne.


 • Xikrin Kayapó

  Omtrent 1880 indianere av gruppen xikrin kayapó bor i de to urfolksterritoriene Cateté og Trincheira Bacajá i delstaten Pará i Amazonas. De snakker språket kayapó. Hørsel og tale er viktig for disse indianerne, derfor får de hull i ørene og leppene når de er små. Kvinnene er ansvarlige for kroppsmaling og bruker mye av sin tid på det.


 • Yanomami

  Omtrent 35.000 yanomami-indianere bor i fjellområdene som deler Brasil og Venezuela. De snakker fire forskjellige språk i språkgruppen yanomami, og de lever av jordbruk, jakt, fiske og høsting av frukt, bær og røtter. De har mange rike ritualer. Kroppsmalingen er deres gallaantrekk som brukes i forskjellige seremonier.