Hvem er vi?

Instituto Socioambiental (ISA) er en ikke-kommersiell organisasjon. I Brasil er den siden 21. september 2001 anerkjent som en Sivilsamfunnsorganisasjon i allmennhetens interesse (Oscip). ISA ble grunnlagt i 1994 og tok da med seg 15 års erfaring fra Urfolksprogrammet til Det økumeniske senteret for dokumentasjon og informasjon (PIB/CEDI) og fra Enheten for Urfolks rettigheter (NDI) i Brasilia. Begge disse organisasjonene var anerkjent for sitt arbeid for å fremme urfolks rettigheter i Brasil.

ISA ble skapt for å foreslå løsninger som integrerer sosiale spørsmål og miljøspørsmål. Organisasjonens hovedmålsetning er å beskytte kollektive goder og rettigheter knyttet til miljø, kultur, urfolk og andre tradisjonelle folkegrupper.

Nettstedet Mirim Indianere i Brasil er en del av dette prosjektet. Mirim er et ord fra det indianske språket tupi-guarani som betyr liten; det brukes på portugisisk i Brasil og kan også brukes om grupper eller lag som består av barn. PIB Mirim ønsker å presentere mangfoldet blant indianerne i Brasil og bryte med oppfatningen om at ”alle indianere er like”. Nettstedet ønsker også å vekke barns interesse og respekt for urfolks kulturer i Brasil. Virkemidlene er både tekster tilpasset skolearbeid, der de viktigste temaene presenteres gjennom en serie med spørsmål og svar som de ansatte i ISA har lagd, og spillet Den virtuelle landsbyen – et online spill som foregår i en sirkelrund urfolkslandsby i den brasilianske savannen. Språket er tilgjengelig og tilpasset målgruppen barn og ungdom. PIB Mirim er bygd opp med informasjon fra nettstedet Povos Indígenas no Brasil Povos Indigenas no Brasil (Urfolk i Brasil).