Aller først: La oss lære hva som er forskjellen mellom et språk og en dialekt.

Språk og dialekter er systemer som er lagd av symboler. Disse symbolene kan være lyder, stavelser, ord, setninger og så videre. De gjør at vi kan uttrykke tanker, følelser og ønsker. Symbolene kan bli brukt både muntlig og skriftlig.

Et språk sprer seg som regel over store områder. Det kan for eksempel snakkes i et land eller til og med i flere land. En dialekt er mer begrenset. Det tilhører et bestemt sted eller en bestemt gruppe i et land. Et språk kan ha flere dialekter. Folk som snakker ulike dialekter av samme språk kan forstå hverandre godt.

Hvor mange språk finnes det i verden?

Det finnes mer enn 6000 språk.

Mer enn 180 av disse språkene snakkes av indianerne i Brasil.

Visste du at…

  • bare 25 indianerspråk i Brasil snakkes av mer enn 5000 personer?
  • omtrent 110 indianerspråk i Brasil snakkes av mindre enn 400 personer?
  • språket til akuntsu-indianerne bare snakkes av 5 personer – de 5 gjenlevende medlemmene av akuntsu-folket?

 

Akuntsu sentado
Akuntsu sentado

 

  • det finnes omtrent 370 guató-indianere, men at bare 5 personer snakker guató-språket?

 

Guato_030
Guato_030

 

Hvor mange språk fantes i Brasil da portugiserne kom?

I 1550, femti år etter at portugiserne kom, fantes det omtrent 1200 indianerspråk i Brasil. I dag finnes cirka 180. Det betyr at rundt tusen indianerspråk har forsvunnet i Brasil de siste 500 årene. Det er dette ekspertene på indianerspråk sier.

Hvordan kan et språk forsvinne?

Et språk kan forsvinne når de som snakker det slutter å bruke det. Språk kan også forsvinne hvis det bare blir brukt i noen få situasjoner, for eksempel bare til sang og musikk. Og et språk kan forsvinne hvis det ikke blir overført fra en generasjon til neste.

Indianerspråk forsvinner som regel når foreldre ikke snakker sitt eget språk med barna sine. Da vil ikke barna begynne bruke det.

Kilder

  • Aryon Dall´Igna Rodrigues

Línguas Brasileiras – para o conhecimento das línguas indígenas (1986)

  • UNESCO

Vitalidade da língua e línguas em perigo de extinção (2003)

  •