Personvern

Instituto Socioambiental (ISA) er svært opptatt av brukernes personvern. Vi tar ansvar for en adekvat og ansvarlig beskyttelse og administrasjon av alle opplysninger som kan identifisere brukerne av nettstedet PIB Mirim.

Vår personvernpolitikk omfavner all type informasjon som kan benyttes til å identifisere et individ, inkludert navn og etternavn, e-post, e-post til foreldre eller foresatte, skole, alder, passord eller annen type informasjon som kan benyttes for å oppnå personlig kontakt.

PIB Mirim ber barna om å oppgi foreldres eller foresattes e-post for å kommunisere at barna har registrert seg på nettstedet.

PIB Mirim er delt opp i to spesifikke områder: Noen linker på nettstedet har alle adgang til, uten å måtte registrere seg. Spillet Den virtuelle landsbyen, på sin side, er bare åpent for registrerte brukere. For å kunne få adgang til dette området, ber PIB Mirim brukerne om å registrere sine personlige opplysninger.

Disse opplysningene oppbevares på et spesifikt sted i systemet, utenfor rekkevidden til andre brukere, interne som eksterne. Dette garanterer totalt anonymitet. I tillegg er systemet beskyttet av sikkerhetsverktøy for å hindre hacking av databasene. Disse verktøyene oppdateres kontinuerlig og blir aldri delt med andre.

Ved å bruke dette nettstedet godtar brukerne vår personvernpolitikk og vår behandling av personlige opplysninger slik det er beskrevet over. Hvis personvernpolitikken skulle bli endret, vil vi gjøre alt vi kan for å kommunisere disse endringene. De vil bli publisert på et godt synlig sted på nettstedet i god tid før endringene trer i kraft.