Pedro_Álvares_Cabral_-_steel_engraving_by_American_Bank_Note_Company
Pedro Álvares Cabral, American Bank Note Company.

Pedro Alvares Cabral var kaptein på den første portugisiske ekspedisjonen som kom til det landet som seinere skulle bli kalt Brasil.

13 skip, kalt karaveller, kom fram den 22. april i år 1500. Noen sier at det store landet ble oppdaget den dagen, og at Brasils historie begynte da.

Slik står det i mange skolebøker. Men vi skal lære at Brasils historie startet mye før portugisernes kom.

 

Ble Brasil oppdaget eller okkupert av portugiserne?

chegada de cabral
chegada de cabral

Portugiserne kom, tok seg til rette på et territorium som allerede fantes og tvang de som bodde der fra før til å akseptere levemåten, språket og religionen de hadde med seg. De spurte ikke hva de som bodde der fra før ønsket.

Hva synes du er mest riktig?

  1. Portugiserne oppdaget Brasil.
  2. Portugiserne okkuperte Brasil.

Du valgte det beste alternativet hvis du satset på alternativ b: "Portugiserne okkuperte Brasil". Hvis vi bruker ordet oppdage eller uttrykk som Brasil ble oppdaget gjør vi feil. Vi viser at vi ikke vet så mye om indianerne som allerede bodde i Brasil og deres historier. Å bruke ordet oppdage gir inntrykk av at det ikke bodde noen der fra før. Sier vi at Brasil ble oppdaget signaliserer vi at vi mener kulturene som fantes i Brasil før portugiserne ikke er verdt noen ting, og at den kulturen som ble etablert seinere er bedre. Å mene noe slikt er å ha fordommer.

Hva er fordommer?

Fordommer er uferdige tanker og ideer som vi hører fra andre og som vi aksepterer uten å tenke over om de er riktige eller ikke. En fordom kan være at vi oppfatter grupper eller personer som forskjellige og at vi ser på denne forskjellen som noe negativt. Du har fordommer hvis du skjærer alle over en kam uten å vite noe særlig om saken. For eksempel hvis du sier at ”alle indianere er late” eller ”kvinnens plass er på kjøkkenet”. Å tro at et folks kultur er bedre enn andre folks kultur er fordomsfullt. Ideen om at alle må være, tenke og leve på samme måte fører til fordommer. Vi må bli kjent med forskjellene og respektere dem.

Her er en annen forestilling som er både vanlig og feil: Indianerne bor i små landsbyer for seg selv inne i skogen, uten kontakt med andre og uten utvikling. Det er som om de ikke skulle ha en fortid eller en historie.

I dag vet vi at indianerne som bor i Sør-Amerika stammer fra folkegrupper som kom hit og bosatte seg over hele kontinentet for titusenvis av år siden. Det kan du lære bort til de som ennå ikke har lært det.

Hvor mange bodde det her da portugiserne kom?

Det vet vi ikke sikkert, men mange studier anslår at det på begynnelsen av 1500-tallet bodde mellom to og fire millioner indianere i Brasil. Hvis vi sammenlikner det med hvor mange indianere som bor i Brasil i dag, omtrent 1.7 millioner, ser vi at det er veldig mange færre.

Hvorfor er det færre indianere i dag?

Det er flere grunner til det. Veldig mange indianere døde av sykdommer som de europeiske kolonisatorene hadde med seg, som influensa, meslinger, kikhoste, kopper og tuberkulose.

Hva betyr "sykdommer som de europeiske kolonisatorene hadde med seg"?

Det betyr at sykdommer som fantes blant kolonisatorene var helt ukjente blant indianerne. Når indianerne ble smittet, ble de veldig syke fordi de ikke hadde et immunsystem som kunne beskytte dem. Immunsystemet er et forsvar som kroppen utvikler når den over tid blir utsatt for sykdommer, og det skal beskytte kroppen. Indianeren hadde ikke noe forsvar mot sykdommene som europeerne hadde med seg, derfor ble det epidemier. Det vil si at sykdommene smittet raskt fra person til person og til slutt rammet hele folkegrupper.

Hvem var de første gruppene som ble rammet av sykdommer?

Det var de folkegruppene som bodde der okkupasjonen begynte, altså de som bodde langs kysten.

Ble ikke indianerne som bodde i innlandet smittet av sykdommene?

Jo, folkegruppene som bodde i innlandet ble også rammet. Portugiserne kom etter hvert til steder langt unna kysten ved å reise opp elvene og ved å gå gjennom stier i skogene. I tillegg ble sykdommene overført til folkegrupper som ikke hadde direkte kontakt med europeerne ved at de handlet og byttet med andre indianergrupper som allerede var smittet. Disse nettverkene for handel og bytte dekket store områder, og det gjorde det mulig for sykdommene å spre seg.

Kilder til mer informasjon

  • Museu de Arqueologia e Etnologia-MAE
    Brasil 50 mil anos: Uma viagem ao passado pré-colonial
  • Museu de Arqueologia e Etnologia-MAE. Programa de edução patrimonial do levantamento arqueológico do gasoduto coari-manaus.
  • Eduardo Góes Neves. Os índios antes de Cabral: arqueologia e história indíena no Brasil. A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1° grau e 2° graus (1995).
  • Fundação Museu do Homem Americano

Nettsteder

 

 

 

 

Et partnerskap med Museet for arkeologi og etnologi ved Universitetet i São Paulo (MAE-USP)