En av teoriene om hvordan menneskene kom til Amerika sier at de første kom ved å krysse Beringstredet. Arkeologiske studier sier at menneskegrupper fulgte etter flokker av mammut (en type utdødd elefant) når stredet var tørt land. Slik kom menneskene til Amerika.

Hva er arkeologi?

Photo: Maurício de Paiva/Entorno
Photo: Maurício de Paiva/Entorno

Arkeologi er studiet av menneskesamfunn gjennom materielle spor som de har etterlatt seg.

Målsetningen er å forstå hvordan livet var i disse samfunnene.

Arkeologene studerer ulike tidsperioder, helt fra menneskene oppstod til perioder som ligger nærmere vår tid.

Hvor er Beringstredet?

Beringstredet. Kilde: Google Maps.
Beringstredet. Kilde: Google Maps.

Det går mellom Sibir i Asia og Alaska i Nord-Amerika. For omtrent 12.000 år siden lå denne regionen under is, og slik dannet det seg en slags bro mellom de to kontinentene.

De folkegruppene som først kom til Amerika bosatte seg først på høyslettene i Nord-Amerika, og deretter begynte de å spre seg sørover til resten av kontinentet.

Hvordan levde de første menneskene i Amerika?

Disse folkegruppene var jegere og samlere. Det vil si at de levde av jakt og innsamling av spiselige vekster. Gruppene var fysisk sett svært forskjellige. Det fantes mennesker som liknet på dagens mongolske grupper, og mennesker som hadde trekk som liknet mer på grupper som bodde i Afrika og Australia.

Alle indianerne i Brasil i dag stammer fra folkegrupper som hadde orientalske trekk.

Kilde: MAE/USP.
Kilde: MAE/USP.
Photo: Elver Luiz Mayer (Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos - IB/USP.
Photo: Elver Luiz Mayer (Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos - IB/USP.
 

Hvilke dyr jaktet de på?

Noen av dyrene de jaktet på var mastodonter (et elefantliknende dyr), hester, kjempe-dovendyr, sabeltanntiger og kjempebeltedyret. Alle ble utryddet på grunn av mye jakt og gradvis høyere temperaturer på slutten av siste istid.

Illustrasjon: Vitor Calfa.
Illustrasjon: Vitor Calfa.
Illustrasjon: Vitor Calfa.
Illustrasjon: Vitor Calfa.
 

Hvis alle hestene ble utryddet, hvor kommer hestene i Brasil fra da?

De europeiske kolonisatorene hadde med seg hester. Slik kom hestene tilbake til Amerika og Brasil.

Er man helt sikre på hvordan menneskene kom til Amerika?

Ikke helt. Problemet er at arkeologiske spor som er funnet de siste tiårene tyder på at det bodde mennesker i Amerika lenge før det kom folk over Beringstredet.

Så de som kom over Beringstredet var ikke de første menneskene i Amerika?

Kanskje ikke. Ifølge noen forskere kom det folk til Amerika for 50.000 år siden. De kan ha kommet over Beringstredet eller via andre ruter. Kanskje kan de ha kommet sjøveien, siden det er sannsynlig at mennesker på den tiden kunne bygge båter og seile.

Når kom menneskene til Amerika?

Det er mye usikkerhet rundt den første innvandringen. Det kommer stadig nye arkeologiske funn som utvider kunnskapen man har om hvordan Amerika ble befolket.

Men er det noe som er sikkert?

Photos: Maurício de Paiva/Entorno.
Photos: Maurício de Paiva/Entorno.

Det er helt sikkert at for 10.000 år siden fantes det mennesker over hele Amerika. Dette er bevist ved arkeologiske funn. Det er også helt sikkert at for omtrent 12.000 år siden var deler av dagens Brasil bebodd av ulike grupper jegere og sankere.

Hvordan kan man vite det helt sikkert?

Det vet vi gjennom arkeologiske funn: Vi har funnet spor etter ting som disse menneskene brukte, for eksempel redskaper av stein som skraper og skarpe spisser som ser ut som pilspisser. Kanskje var noen av redskapene lagd av tre og dyretenner, men de materialene råtner bort etter en tid og forsvinner sporløst. Disse funnene danner den materielle kulturen til disse folkene.

Hva er en materiell kultur?

Det er enhver ting som en menneskesamfunn bruker eller lager. Det er objekter som krukker av keramikk eller økser av tilhugget stein. Det kan også være noe som finnes i landskapet, som murer, veier og hager lagd av tidligere folkeslag. Det er slike objekter og elementer arkeologien studerer.

Photo: Wagner Souza e Silva (MAE/USP).
Photo: Wagner Souza e Silva (MAE/USP).
Photo: Wagner Souza e Silva (MAE/USP).
Photo: Wagner Souza e Silva (MAE/USP).

Kilder til mer informasjon

  • Brasil 50 mil anos: Uma viagem ao passado pré-colonial.Museu de Arqueologia e Etnologia-MAE
  • Programa de educação patrimonial do levantamento arqueológico do gasoduto Coari-Manaus. Museu de Arqueologia e Etnologia-MAE